II cykl projektu „Powrót do aktywności zawodowej” w toku!

4 marca 2011

 Od 1 marca 2011 ruszyła nowa edycja projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/powrotdo/wizaz.jpg

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/logo%20kolor.png

Nowa grupa, licząca 17 osób, bierze udział w  ramach projektu w warsztatach wsparcia psychologiczno-doradczego.
Zajęcia obejmują:        
  • Warsztaty umiejętności społecznych i poradnictwa prawnego
  • Trening z zakresu autoprezentacji
  • Bilans predyspozycji zawodowych
Uczestnicy cyklu szkoleń odbędą również indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym i psychologiem.

Fotografia przedstawia uczestników zajęć w trakcie trwania Treningu z zakresu autoprezentacji.
W tworzeniu wizerunku, kursantom, aktywnie pomaga prowadząca zajęcia pani Monika Eidtner.

Po zakończeniu warsztatów beneficjenci projektu będą uczestniczyli w kursie komputerowym, zaplanowanym na przełom kwietnia i maja 2011 roku. Kursanci zapoznają się z zastosowaniem komputera we współczesnym świecie. Kurs obejmował będzie, oprócz nauki obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu. Ponadto osoby niedowidzące, będą mogły nauczyć się korzystania z oprogramowania powiększająco-udźwiękawiającego. Zaplanowano również przeprowadzenie – Kursu nauki jazdy kat.B, zakończone egzaminem.
Kolejnym etapem będzie kurs Florystyki i zdobienia przedmiotów. Zakończenie cyklu drugiego poprzedzą Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego