UWAGA!!! Zmiana terminu dyżuru lidera w powiecie żnińskim!

21 marca 2011

 Uprzejmie informujemy, że dyżur Lidera w powiecie żnińskim zaplanowany na dzień 23.03.3011 (środa) zostaje przesunięty na  22.03.2011 (wtorek).

Godziny pozostają bez zmian, tj. 15:30 – 20:30. W pozostałe dni miesiąca dyżury nie ulegają zmianie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.