Druga grupa zwalnianych pracowników zakończyła etap szkoleniowy!!!

22 marca 2011


W dniach od 15.03 do 22.03.2011 zakończyły się ostatnie „Warsztaty w zakresie tworzenia biznesplanu” dla 2 grup 7-osobowych w ramach projektu „Wsparcie dla z walnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/poczta/poczta.jpg

Uczestnicy zajęć w ciągu 12 godzin nabywali umiejętności teoretyczne jak i praktyczne w zakresie tworzenia biznes planu. Są to osoby, które walczą o uzyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.

Teraz osoby, które mają za sobą Warsztaty mają czas, by dopracować swoje pomysły na biznes w ramach indywidualnych spotkań z doradca biznesowym i powalczyć o własną firmę!!!

Wcześniej bo od 24.02 do 07.03 odbywały się zajęcia z zakresu ABC przedsiębiorczości (48h), na których uczestnicy zdobyli gruntowną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy.

W sumie w ramach Projektu o wsparcie finansowe na działalność powalczy 28 osób.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego