Kolejne szkolenia w projekcie

18 marca 2011

 UWAGA OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OKRESIE WYPOWIEDZENIA LUB ZWOLNIONE W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko – pomorskie.

W ramach projektu odbędzie się wsparcie psychologiczno – doradcze oraz szkolenia zawodowe, na które obecnie rekrutujemy:

  • Rachunkowość – 120 godzin;
  • Główny księgowy – 120 godzin;
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów – 120 godzin;
  • Sekretariat z językiem angielskim – 120 godzin.
Zajęcia prowadzone będą w grupach 8-osobowych.
Termin realizacji: CZERWIEC 2011 r.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert – Kujawy,  ul. Dworcowa  65, Inowrocław,
 tel. (52) 522 23 73, (52) 357 62 15
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.