Druga grupa zakończyła zajęcia ABC Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

21 marca 2011

 W miniony piątek tj. 18.03.2011, druga grupa beneficjentów zakończyła 48 – godzinne zajęcia „ABC Przedsiębiorczości” w ramach projektu„Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”. W szkoleniu wzięło udział 20 osób.

Kolejnym etapem będzie udział w zajęciach „Warsztaty doradcze w zakresie tworzenia biznesplanu”, podczas których uczestnicy będą się uczyć tworzenia biznesplanu. Zajęcia te, realizowane będą w dwóch grupach, w następujących terminach:
  • I GR – 23.03 i 25.03;
  • II GR – 24.03 i 28.03.
Zajęcia odbywały się będą w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Fundacji w Sali F.

Po zajęciach beneficjentów czeka ważne zadanie praktyczne – stworzenie jak najlepszego biznesplanu!!! Tylko najlepsi otrzymają dotację, by zrealizować swój pomysłna działalność.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu