Rozpoczął się I cykl szkoleń w projekcie LEPSZE JUTRO

15 lutego 2006

Od dnia 14.02.2005r. rozpoczął się I cykl szkoleń w projekcie „LEPSZE JUTRO”, w którym udział bierze 32 osoby.

Rozpoczęte szkolenia:
Pracownik działu zasobów ludzkich ( 14.02.2006 – 05.05.2006)
Samodzielny księgowy ( 14.02.2006 – 05.05.2006)
Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej ( 14.02.2006 – 21.03.2006)
Od 22.03.2006r. rozpocznie się także w ramach cyklu I szkolenie ABC Przedsiębiorczości, które będzie trwało do 27.04.2006r.

Szkolenia poprzedzone zostały następującymi działaniami:

Rekrutacja:
Działanie składało się z następujących poddziałań:
– nawiązanie kontaktu z kandydatami na uczestnika projektu
– ocena stopnia opanowania obsługi komputera oraz test z wiedzy ogólnej
– rozmowa z doradcą zawodowym
– wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej i ankiet motywacyjnych

Poradnictwo psychologiczne:
Działanie składało się z następujących poddziałań:
Warsztaty psychologiczne
– Trening integracyjny służący konsolidacji grupy uczestników
– Diagnostyka psychologiczna
– Motywacja
– Zajęcia warsztatowe
– Stres i radzenie sobie z nim
Rozmowy indywidualne z psychologiem

Poradnictwo zawodowe i coaching:
Działanie składało się z następujących poddziałań:
Warsztaty rynku pracy:
– Rynek pracy
– Instytucje rynku pracy
– Dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny
– Rozmowy kwalifikacyjne
– Warsztaty kształtowania kariery zawodowej
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
– Rozmowa z doradcą zawodowym
– Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
3. Zakwalifikowanie przez doradców zawodowych uczestników na szkolenia