Beneficjenci

1 kwietnia 2011

Projektem „Mobilne mieszkanki gminy Gąsawa” objętych zostanie 16 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej (15- 64 lata), zamieszkujących tereny gminy Gąsawa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego