Szkolenia dla drugiej grupy beneficjentów projektu „Masz pomysł – załóż firmę”!

1 kwietnia 2011

 Swój udział w szkoleniach w ramach niniejszego projektu rozpocznie grupa osób wyłonionych w drugim etapie rekrutacji cyklu II  w powiecie inowrocławskim.

Szkolenia realizowane będą w Inowrocławiu. W trakcie zajęć beneficjenci projektu będą poszerzali wiedzę niezbędną do założenia, efektywnego prowadzenia i rozliczania własnej działalności gospodarczej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”