Kolejne zajęcia za nami!

1 września 2016

W dniach 27, 30 i 31 sierpnia 2016 roku odbyły się kolejne spotkania „Szkoły dla Rodziców”. W trakcie spotkań w dniu 27 i 30 sierpnia odbył się intensywny trening komunikacji werbalnej w odniesieniu do relacji rodzic-rodzic, rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, a dnia 31 sierpnia poruszana była tematyka radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka, takimi jak złość, smutek, strach i zawstydzenie.

W trakcie tych spotkań uczestnicy mieli okazje zapoznać się z następującymi narzędziami skutecznej komunikacji, takimi jak: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie i nazywanie uczuć, pytania otwarte, komunikat typu „JA”, modelowanie, parafraza, klaryfikacja, konstruktywne komplementowanie, konstruktywna krytyka, metoda konstruktywnej konfrontacji. Dzięki zastosowaniu elementów techniki inscenizacyjnej, symulacji, ćwiczeń uczestniczących, modelowania, dyskusji oraz burzy mózgów, uczestnicy mogli przetestować zastosowanie poznanych technik komunikacyjnych w realnych scenkach i wybrać te techniki, w których czuli się najbardziej komfortowo. Na kolejnym natomiast spotkaniu uczestnicy uczyli się dostosowywać poznane narzędzia skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do trudnych emocji swoich dzieci. Poznali również parę ciekawych gotowych pomysłów i sposobów reagowania na te emocje. Omówione zostały również korzyści płynące z tego typu komunikacji z dzieckiem w każdym etapie życia dziecka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

Zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbędą się w sobotę 10.09.2016 o godzinie 9:00!!!!