Już dwa spotkania II grupy „Szkoły dla Rodziców” już za nami!

17 października 2016

W dniach 8 i 15 października 2016 roku odbyły się spotkania II grupy „Szkoły dla Rodziców”. W trakcie tych spotkań poruszana była tematyka: potrzeb rodziców i potrzeb dzieci oraz form ich zaspokajania, a także niewerbalnych aspektów komunikacji (przestrzeni, postawy, tonu głosu, uważności w towarzyszeniu dziecku, aktywnego bycia i aktywnego słuchania) oraz werbalnych. Omówiony został również wpływ komunikacji na kształtowanie się osobowości dziecka.

W trakcie tych spotkań, dzięki zastosowaniu ćwiczeń uczestniczących, uczestnicy mieli okazje doświadczyć wielu aspektów komunikacji pozawerbalnej, w tym problemów ze zrozumieniem przekazów w relacji rodzic – dziecko. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

 Zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbędą się w sobotę 22.10.2016 o godzinie 8:00!!!!