Ostatnie dwa spotkania II grupy „Szkoły dla Rodziców” za nami!

4 października 2016

W dniach 22  i 29 października 2016 roku odbyły się dwa ostatnie z czterech spotkań II grupy  „Szkoły dla Rodziców”. W trakcie spotkań odbył się intensywny trening komunikacji werbalnej w odniesieniu do relacji rodzic-rodzic, rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, a także poruszana była tematyka radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka (takimi jak złość, smutek, strach i zawstydzenie), konflikt i sposoby jego rozwiazywania oraz radzenie sobie z negatywizmem dziecka.

W trakcie tych spotkań uczestnicy mieli okazje zapoznać się z następującymi narzędziami skutecznej komunikacji, takimi jak: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie i nazywanie uczuć, pytania otwarte, komunikat typu „JA”, modelowanie, parafraza, klaryfikacja, konstruktywne komplementowanie, konstruktywna krytyka, metoda konstruktywnej konfrontacji. Dzięki zastosowaniu elementów techniki inscenizacyjnej, symulacji, ćwiczeń uczestniczących, modelowania, dyskusji oraz burzy mózgów, uczestnicy mogli przetestować zastosowanie poznanych technik komunikacyjnych w realnych scenkach i wybrać te techniki, w których czuli się najbardziej komfortowo. Na kolejnym natomiast spotkaniu uczestnicy uczyli się dostosowywać poznane narzędzia skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do trudnych emocji swoich dzieci. Poznali również parę ciekawych gotowych pomysłów i sposobów reagowania na te emocje. Omówione zostały również korzyści płynące z tego typu komunikacji z dzieckiem w każdym etapie życia dziecka, a także relacji między rodzicami i wpływu jakości tej relacji na kształtowanie się osobowości dziecka.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach, za wasze zaangażowanie, za otwartość w dzieleniu się własnymi doświadczeniami, za wzruszenia!