Szkolenie dla organizacji pozarządowych

5 kwietnia 2011

  Urząd Miejski w Żninie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na szkolenie

Szkolenie odbędzie się 07.04.2011 r. o godz. 15.00 na auli Urzędu Miejskiego w Żninie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Ekspert Kujawy z Inowrocławia.
Uczestnicy szkolenia w czasie zajęć warsztatowych zapoznają się z ofertą pozyskania dotacji z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Będzie też możliwość  skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących składania wniosków o dotację w programie operacyjnym Kapitał Ludzki według harmonogramu ogłaszanych konkursów. Wartość projektów do 50 tys zł (100% dotacji).W wyniku tego szkolenia zainteresowane organizacje będą mogły napisać i  złożyć wniosek na realizowane przez siebie projekty.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w szkoleniu!