Podsumowanie „Szkoły dla Rodziców”!

5 grudnia 2016

W  ramach projektu „Szkoła dla Rodziców” w warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych wzięło udział 20 rodziców, zamieszkujących powiat inowrocławski, posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku od 0 do 16 r. ż.

Wśród uczestników przeważały kobiety-matki (15 kobiet), nie zabrakło jednak zaangażowanych mężczyzn – ojców (5 mężczyzn). Przystąpiło do projektu 20 uczestników i tyle samo uczestników ukończyło kurs. Uczestnicy podzielenie byli na dwie grupy szkoleniowe, po 10 osób w każdej z grup, w celu zachowania komfortu oraz jakości przeprowadzonych warsztatów. Pierwsza grupa spotykała się od 17 sierpnia do 24 września 2016 roku, a grupa II spotykała się od 8 października do 29 października 2016 roku. Spotkania indywidualne z uczestnikami obu grup odbywały się w listopadzie i grudniu 2016 roku. Terminy i godziny zajęć oraz spotkań indywidualnych zostały ustalone z uczestnikami grup i dostosowane do indywidualnych możliwości czasowych, uwzględniających aspekty rodzinne oraz zawodowe uczestników.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach działania „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”. W trakcie spotkań realizowana była następująca tematyka: potrzeby rodziców, potrzeby dzieci i formy ich zaspokajania w „zdrowych” ramach; relacje partnerskie, małżeńskie, rodzic – dziecko, i dziecko – dziecko; komunikacja niewerbalna i werbalna; konflikty i różne sposoby ich rozwiązywania; radzenie sobie z negatywizmem dziecka oraz trudnymi emocjami dziecka. Tematykę zajęć wybierali sami uczestnicy, zgodnie z ich potrzebami  i zainteresowaniami.

Jeszcze raz wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach!