Zakończył się trening z zakresu autoprezentacji

25 marca 2011

 Dnia 25 marca 2011 w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakończył się trening z zakresu autoprezentacji w Inowrocławiu i w Żninie.

Uczestnicy w trakcie zajęć mieli okazję określić swoje mocne i słabe strony oraz mieli okazję poćwiczyć  poczucie pewności siebie w trakcie autoprezentacji. W trakcie zajęć poruszane były także zagadnienia dotyczące znaczenia wyglądu i języka ciała w komunikacji międzyludzkiej oraz tematyka wystąpień publicznych, prowadzenia dyskusji i radzenia sobie z emocjami. Uczestnicy podczas zajęć otrzymali słodki poczęstunek oraz napoje.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego