Zakończyły się warsztaty doradztwa zawodowego

31 marca 2011

 Dnia 30 marca 2011 w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakończyły się warsztaty doradztwa zawodowego w Inowrocławiu i Żninie.

W trakcie zajęć uczestnicy dyskutowali na temat zagadnień dotyczących współczesnego rynku pracy. Poznawali także swoje predyspozycje zawodowe i na tej podstawie określali wizję swojej przyszłej kariery zawodowej. Uczestnicy tworzyli swoje dokumenty aplikacyjne: CV i listy motywacyjne według panujących zasad. Mieli także okazję poćwiczyć swoją autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy podczas zajęć otrzymali słodki poczęstunek oraz napoje.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego