Opis projektu

22 marca 2017

„Roztańczony senior! Aktywność fizyczna i edukacyjna osób w wieku senioralnym.”

Opis projektu:

Do celów bezpośrednio związanych z realizacją projektu zaliczamy:

  1. Aktywizacja fizyczna minimum 40 mieszkańców Inowrocławia w wieku 50+.
  2. Poprawa kondycji fizycznej wśród minimum 40 mieszkańców Inowrocławia w wieku 50+.
  3. Skłonienie 40 uczestników projektu zamieszkujących miasto Inowrocław do wprowadzenie w życie regularnej aktywności ruchowej.

Beneficjenci:

Grupa docelowa obejmowana projektem to osoby starsze, powyżej 50 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące Inowrocław, w szczególności przynależące do Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy działającego pod patronatem WSPT w Koninie.

Projekt „Roztańczony senior! Aktywność fizyczna i edukacyjna osób w wieku senioralnym.” współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania przez Miasto Inowrocław zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Informacje oraz zapisy:

Fundacja Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
Tel. (52) 357 62 15