ABC Przedsiębiorczości

10 marca 2011

 W dniu wczorajszym zakończyło się szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, w którym uczestniczyło 16 osób.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/KIP/p3074296.jpg

Osoby biorące udział w szkoleniu poznały tematykę dotyczącą otwarcia i zarejestrowania działalności gospodarczej, a także uzyskały niezbędną wiedzę skąd pozyskiwać środki na inwestycje. Na zajęciach poruszano zagadnienia o tematyce zarówno w zakresie księgowym jak i organizacyjno – prawnym funkcjonowania przedsiębiorstwa. W najbliższym czasie beneficjenci poznają tajniki napisania poprawnego biznesplanu będącego podstawą istnienia firmy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego