Uwaga uczestnicy projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych…”!

6 kwietnia 2011

 
Rusza nabór wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego!

Osoby, które uczestniczyły w zajęciach w bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” w ramach projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”

Informujemy, iż termin naboru wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości upływa z dniem 6 maja 2011r. o godzinie 16:00.
Wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć następujące załączniki:

  • kopia dokumentu zawierającego PESEL uczestnika bloku,
  • biznesplan na okres co najmniej 2 lat działalności mikroprzedsiębiorstwa spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
  • harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków).

Wszystkie dokumenty powinny być parafowane przez uczestnika bloku na każdej stronie i podpisane na stronie ostatniej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego