Podopieczne DPS uczą się kształtowania własnego wizerunku.

6 kwietnia 2011

 W pierwszych dniach kwietnia 2011 r. dla części uczestniczek przygotowaliśmy zajęcia z kształtowania własnego wizerunku.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/poznajmy_sie/6.jpg

Zajęcia maja na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu higieny osobistej, pielęgnacji ciała, w tym twarzy paznokci i włosów. 15 pań pod okiem trenerki zdobywa wiedzę przydatną w życiu codziennym i zawodowym.Zajęcia odbywają się w dniach 1, 6 i 8 kwietnia, łącznie w wymiarze 12 godzin.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego