Dokumenty do pobrania

8 kwietnia 2011

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Instrukcja do selekcji uczestników

 Kwestionariusz rekrutacyjny

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikalności

 Zakres danych osobowych