Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę rekrutacyjną w powiecie radziejowskim!!!

11 kwietnia 2011

 "Masz pomysł – załóż firmę"! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zamieściła na stronie www listę osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne w projekcie w powiecie radziejowskim.

Do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych zostało zaproszonych 30 osób. Rozmowy odbędą się 13 kwietnia 2011 roku, gdzie zostanie wyłoniona grupa osób, która weźmie udział w dalszych etapach projektu.
Na stronie TARR znajdą Państwo nazwiska osób, które przeszły pomyślnie etap oceny formularzy rekrutacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”