Warsztaty psycho-edukacyjne

18 marca 2011

 Dnia 17 marca  16 wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie zakończyło 3-dniowe warsztaty psycho-edukacyjne.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/nowemoz/pict0432.jpg

Udział w tych warsztatach miał na celu wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i samooceny, pomóc zrozumieć  zależności zachodzące pomiędzy poczuciem własnej wartości, rolą wsparcia społecznego a stanem zdrowia i umiejętnością radzenia sobie z niepełnosprawnością. Ponadto miał pomóc radzić sobie ze stresem, rozwinąć umiejętności psychospołeczne, akceptację do siebie i elastyczne podejścia do zmian życiowych oraz przełamywania barier niepełnosprawności.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne