Beneficjenci

30 czerwca 2017

Grupę docelową stanowi 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn) w wieku od 18 do 67 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieściski i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Do projektu będą przyjmowane osoby bezrobotne, dla których określono profil III pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy, osoby bierne zawodowo oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Do priorytetowej grupy osób zaliczają się:

  • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną,
  • kobiety,
  • osoby otrzymujące wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby bezrobotne, dla których określono III profil pomocy,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.