Straciłeś pracę w ostatnim półroczu?

13 kwietnia 2011

  Rusza rekrutacja do projektu „WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA KUJAWACH I PAŁUKACH” – nie przegap jej!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby zamieszkujące powiaty: inowrocławski, mogileński oraz żniński należące do następujących grup:

  •  osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby, gdzie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
  •  osoby uprzednio pracujące u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.
W ramach projektu odbędzie się poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenia zawodowe, na które obecnie rekrutujemy:

  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych,
  • Operator maszyn do robót drogowych.
Rekrutacja trwa do dnia 20 kwietnia 2011 r, a ilość miejsc jest ograniczona!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Oferujemy zwrot kosztów dojazdu i dodatki szkoleniowe!


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert – Kujawy,  ul. Dworcowa  65, Inowrocław
tel. (52) 522 23 73, (52) 357 62 15,

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego