Zapraszamy do udziału w projekcie

4 maja 2017

 

Do projektu poszukujemy osoby:

  • niesamodzielne
  • zamieszkujące tereny miasta Zabrza,
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu oferujemy:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem

  • pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług

Dane kontaktowe:

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. (52) 35 76 215

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

ul. Kolejowa 24

63-800 Gostyń