Rekrutacja nadal trwa. Czekamy właśnie na Ciebie!

13 czerwca 2017

 

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • zamieszkują tereny miasta Zabrza,
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu świadczymy kompleksowe usługi opiekuńcze, dotyczące:

  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opieki higienicznej
  • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem

  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie, nie objętym zakresem usług

Dane kontaktowe:

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. (52) 35 76 215

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

ul. Kolejowa 24

63-800 Gostyń