KOMPUTER – oknem na świat!

12 kwietnia 2011

 Uczestnicy drugiego cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, po zakończeniu warsztatów psychologiczno-doradczych, które odbyły się w marcu 2011 roku, biorą udział w kursie komputerowym oraz w kursie komputerowym dla niedowidzących. Zajęcia odbywają się w salach Fundacji Ekspert – Kujawy  w Inowrocławiu.

W trakcie zajęć kursu komputerowego dla niedowidzących uczestnicy zostaną zapoznani z pracą komputera oraz nabędą praktycznych umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych, Internetu, a także oprogramowania powiększająco – udźwiękawiającego.
Natomiast uczestnicy kursu komputerowego zdobędą wiedzę z zakresu zastosowania komputera we współczesnym świecie. Kurs obejmuje naukę obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu.
Po zakończeniu kursów komputerowych uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniu zawodowym.
Na przełomie maja i czerwca w Fundacji Ekspert-Kujawy odbędzie się szkolenie:
  • Florystyka i zdobienie przedmiotóworaz
  • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin
Niebawem rusza rekrutacja na kolejne cykle kursów i szkoleń w ramach Projektu. Od czerwca planujemy:
Kursy:

  • Kurs komputerowy
  • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących
  • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin

Szkolenia:

  • Wizaż i stylizacja paznokci
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52) 357 62 15 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego