Kolejne cykle w ramach działania 6.1.1

18 kwietnia 2011

 Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu w miesiącu czerwcu planuje rozpoczęcie kolejnych cykli  w ramach poddziałania 6.1.1.

Rozpoczynamy Warsztatami psychologiczno-doradczymi, po których w miesiącu lipcu zaczniemy realizować szkolenia zawodowe;

  • w projekcie Nowe Perspektywy : „opiekunka osób starszych”,  „operator maszyn do robót drogowych”, „pracownik małej gastronomii”
  • w projekcie Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja : „ opiekunka osób starszych”, „florystyka i zdobienie w przedmiotów”, „ spawacz w metodzie 135”, „operator maszyn do robót drogowych”

Przypominamy, że beneficjentami  projektu Nowe Perspektywy mogą być osoby powyżej 45 roku życia, pozostające bez zatrudnienia  ( preferowane osoby nieaktywne zawodowo)   z powiatu:  inowrocławskiego ( z wyłączeniem miasta Inowrocławia – dotyczy Mężczyzn), mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego.

Z kolei beneficjentami projektu Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja   mogą być osoby  pozostające bez zatrudnienia –  nieaktywne zawodowo  z powiatu:  inowrocławskiego( z wyłączeniem miasta Inowrocławia – dotyczy Mężczyzn),mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego.

Informacji  na temat rekrutacji, udziału w projekcie  udziela Ania BiałkaTel: 052/ 522 23 73  lub 052/ 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego