Uczestnicy projektu odbywają płatne staże zawodowe.

26 lipca 2017

 

Uczestnicy naszego projektu „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski” są właśnie w trakcie odbywania płatnych staży zawodowych.

Mamy nadzieje, że nabyte w ten sposób doświadczenie i wiedza pozwolą na zdobycie przez nich wymarzonej pracy w przyszłości.