Zapraszamy do składania ofert!

5 kwietnia 2011

logo oferta.jpgFundacja Ekspert-Kujawy poszukuje firmy szkoleniowej do realizacji zadania Kurs Prawo jazdy kat. B (dla 12 osób zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa).

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacja projektu „Mobilne mieszkanki gminy Gąsawa” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI  Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji:
 
– Kursu nauki jazdy kat. B.

W zakresie naszych oczekiwań jest przeszkolenie 12 osób w okresie  V-VIII 2011 roku.

Część teoretyczna kursu powinna być realizowana na terenie gminy Gąsawa.

Celem zajęć ma być nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływała cena, program szkolenia i miejsce odbywania zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Prosimy o dokonanie wyceny przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, odpowiednio dla:

1)    jednej osoby

z uwzględnieniem:

•    materiałów szkoleniowych
•    badań lekarskich  
•    przeprowadzenia egzaminu

Termin składania ofert upływa z dniem 15 kwietnia 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Dane kontaktowe:

FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY
88-100 INOWROCŁAW, ul. Dworcowa 65
Tel./fax. (52) 357-62-15
http://fundacja.ekspert-kujawy.pl
fundacja@ekspert-kujawy.pl

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, mieszczącego się w załączniku nr 1. do niniejszego zaproszenia.

Wymagane dokumenty:

1)    Oświadczenie zgodne ze wzorem (Załącznik nr 1);
2)    Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia szkoły jazdy

Załącznik nr 1

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjneg Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego