Napisali o nas!!!

20 kwietnia 2011

 W dniu wczorajszym w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł na temat szkoleń, których realizacja rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu (operator maszyn do robót drogowych i nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych).

Do szkoleń zapraszamy osoby bezrobotne, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do udziału w projekcie. Posiadamy jeszcze wolne miejsca szkoleniowe. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji i uzyskania nowych uprawnień. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 357-62-15 lub dzwoniąc na „gorącą linię” Biura Rekrutacji (52) 52-22-373.

Zapraszamy do lektury.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego