Zapraszamy na szkolenia w Bydgoszczy i Toruniu!

28 kwietnia 2011

 W w/w miastach od początku lipca br. planujemy zorganizować następujące szkolenia:

  • Główny księgowy – 120 godzin (Toruń),
  • Sekretariat z językiem angielskim – 120 godzin (Toruń),
  • Rachunkowość – 120 godzin (Bydgoszcz),
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów – 120 godzin (Bydgoszcz).
Do udziału w szkoleniach zapraszamy:
  • osoby będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Będą to osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.  

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenia: 

Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65,
Jarosław Napierała, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl 
Justyna Woś, tel. (52) 357 62 15, e-mail: j.wos@ekspert-kujawy.pl 

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego