Lista rankingowa

2 maja 2011

 Wstępna lista rankingowa przed zatwierdzeniem

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

1.

Barbara Jasieniecka

99

TAK

2.

Hanna Sikorska

95,5

TAK

3.

Michał Połowińczak

95

TAK

4.

Marek Sajkowski

95

TAK

5.

Jacek Tarkowski

95

TAK

6.

Tadeusz Wyżykowski

95

TAK

7.

Dariusz Drzewiecki

92,5

TAK

8.

Bożena Kucharczyk

91

TAK

9.

Katarzyna Krupińska

90,5

TAK

10.

Edyta Lubowiecka

89

TAK

11.

Jolanta Fudala

87,5

TAK

12.

Iwona Adamska

86

TAK

13.

Elżbieta Kwas

37

NIE

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego