Zakończenie kolejnych kursów

13 lipca 2017

Dzień po dniu ukończyły się dwa kursy. Osoby w Inowrocławiu oraz Radziejowie podnosiły swoje kwalifikacje w szkoleniu „Kucharz”. Oba szkolenia łącznie ukończyło 7 osób. Beneficjenci skorzystali z szansy, liczymy że osiągnięta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pomoże im znaleźć zatrudnienie. Wkrótce również zakończy się kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.