Powrót do aktywności zawodowej

9 maja 2011

F undacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne, które nie posiadają zatrudnienia z powiatów inowrocławskiego oraz żnińskiego.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/powrotdo/bez%20nazwy.png

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego