Szukasz pracy? Chciałbyś/łabyś polepszyć swoją sytuację życiową?

26 lipca 2017

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PROJEKTU:

„Jesteśmy aktywni!”

JESTEŚ OSOBĄ:

 • bezrobotną (z III profilem pomocy z PUP)
 • bierną zawodowo
 • posiadasz niepełnosprawność (o stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność intelektualna, sprzężona)
 • zamieszkujesz w powiecie wągrowieckim, w gminie tj.: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, w powiecie chodzieskim,
  w gminie tj.: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin.

Dołącz do nas i polepsz swoje życie ….

OFERUJEMY TOBIE:

 • Indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,
 • Grupowe warsztaty kompetencji społeczno–zawodowych (tj.: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty rynku pracy),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże/praktyki zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu:

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel.: 52-357-62-15

Biuro projektu

ul. Sienkiewicza 2

64-800 Chodzież