Szkolenia i staże zawodowe dla Ciebie …

3 sierpnia 2017

Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym …

DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!!

Główne zadania projektu obejmują:

  • Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD),
  • Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe
  • Staże/praktyki zawodowe + stypendium stażowe
  • Pośrednictwo pracy.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu:

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel.: 52-357-62-15

Biuro projektu

ul. Sienkiewicza 2

64-800 Chodzież

tel.: 662-205-522