Szkolenia zawodowe i staże czekają. Zgłoś się do nas już dziś!

29 sierpnia 2017

Projekt skierowany jest do:
– osób młodych, do 29 r.ż
– nie uczących się, nie pracujących
– nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (biernych zawodowo)
– zamieszkujących powiat radziejowski
– zamieszkujących powiat mogileński
– posiadających niskie kwalifikacje

Oferujemy:
– wsparcie doradcy zawodowego i psychologa (wsparcie indywidualne)
– szkolenia zawodowe – dostosowane do potrzeb uczestników
– staże zawodowe (3 miesiące)

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe

ZAPRASZAMY!!!

ZGŁOSZENIA:
Agnieszka Kardasz
e-mail: a.kardasz@ekspert-kujawy.pl
tel. 52 357 62 15, kom. 796 952 676