Turnus rehabilitacyjny

11 maja 2011

Pierwszy turnus rehabilitacyjny w projekcie "Aktywne Amazonki z Wielkopolski" rozpoczęty!

9 maja 2011r. osiem członkiń kół Amazonek z Gniezna  rozpoczęło udział w turnusie rehabilitacyjnym, który zorganizowano w „Solanki Medical Spa” w Inowrocławiu.

Wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny potrwa od 09.05.2011 roku do 22.05.2011 roku.

W ramach wyjazdu dla Pań przewidziano liczne zabiegi oraz szkolenie „Florystyka
i zdobienie przedmiotów”, podczas którego beneficjentki uczą się tworzyć kompozycje kwiatowe, wykonywać dekoracje okolicznościowe oraz artystycznie zdobić przedmioty różnymi technikami, m.in. metodą decupagu. Oderwanie uczestniczek od bieżących spraw
w miejscu zamieszkania oraz możliwość korzystania podczas szkolenia z aktywnych form rehabilitacji, jakie może zaoferować ośrodek sanatoryjny, znacząco zwiększa efektywność tej formy szkolenia.

Na zakończenie udziału w turnusie Panie otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu florystycznym oraz pamiątkowe świadectwa z czerwonym paskiem za pogodę ducha i wzorowe zachowanie podczas turnusu.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego