Nowi beneficjenci projektu.

28 kwietnia 2011

 Nowi beneficjenci projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach!!!

Ruszył trzeci cykl projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach. W pierwszej formie wsparcia w ramach projektu, tj. Poradnictwie zawodowym i psychologicznym uczestniczą osoby zainteresowane szkoleniami „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych” oraz „Operator maszyn do robót drogowych”. Zajęcia realizowane są od wczoraj, tj.27 kwietnia 2011 i potrwają trzy dni.
Następnie utworzone zostaną dwie grupy szkoleniowe: z których jedna będzie poznawać tajniki nowoczesnego sprzedawcy, a druga nauczy się obsługiwać walec bądź równiarkę. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zapraszamy do galerii !

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego