Poznaj z nami świat komputerów

12 września 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W ramach w/w projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Szkolenia są całkowite bezpłatne.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 52 357 62 15

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego