Rekrutacja w projekcie wciąż trwa!

17 października 2017

Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii).

W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Na każdego uczestnika czeka zestaw materiałów szkoleniowych oraz podręcznik, co pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Rekrutacja trwa, więc spiesz się zapisać na oferowane szkolenia!

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 52 357 62 15.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego