Wyjazd integracyjny dla uczestniczek

17 maja 2011

W ubiegłą niedzielę tj. 15 maja 2011r Fundacja Ekspert – Kujawy zorganizowała wyjazd integracyjny dla uczestniczek pierwszego turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski”. Panie wraz z przewodnikiem udały się do Kruszwicy.

Uczestniczki wspięły się na szczyt Mysiej Wieży, stanowiącej doskonały punkt widokowy.  Z jej szczytu roztacza się niezapomniany widok na malownicze zatoczki i wysepki jeziora Gopło, miasto oraz rozległą równinę kujawską. Zwiedziły kolegiatę p.w. ś. Piotra i Pawła – jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Kruszwica świątynia zbudowana na początku XII w. z granitowych i piaskowcowych ciosów, jest trójnawową, filarową bazyliką, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego. Romański charakter budowli podkreślają grube, kamienne mury, półkoliste łuki oraz proste geometryczne kształty. W drodze powrotnej Panie zwiedziły również inowrocławskie zabytki sakralne: Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz Kościół p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny. Pomimo kapryśnej pogody humor dopisał wszystkim uczestniczkom.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego