Zakończyło się szkolenie pt. ”Robotnik gospodarczy” i ruszyło kolejne …

5 października 2017

Dnia 04.10.2017 r. dobiegło końca szkolenie „Robotnik gospodarczy. Nasi uczestnicy dzięki szkoleniu nauczyli się jak prawidłowo wykonywać pracę porządkowe oraz mniej skomplikowane prace naprawcze w budynku jak i wokół budynku. Uczestnicy dowiedzieli się również jak prawidłowo konserwować, naprawiać oraz utrzymywać w czystości podstawowy sprzęt gospodarczy. Szkolenie to dało możliwość nabycia umiejętności nawiązywania kontaktów między ludzkich, współpracy z innymi oraz oferowania pomocy gdyż praca robotnika gospodarczego wiąże się w dużej mierze z zadaniami oraz czynnościami pomocniczymi i usługowymi w stosunku do innych osób/współpracowników.

Szkolenie ukończyła grupa licząca 11 osób. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!!

Z uwagi na to, że zawód „Robotnik gospodarczy” jest zawodem, w którym osoba wykonująca ten zwód powinna posiadać uprawnienia elektryczne do 1kV, zdecydowaliśmy się na przeszkolenie naszych uczestników w tej dziedzinie, aby w pełni posiadali wymagane kwalifikacje i mogli wykonywać ten zawód.

Szkolenie ruszyło 5 października 2017 r. i będzie trwać 20 godzin.