Rekrutacja do projektu trwa… Szkolenie z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV zakończyło się.

11 października 2017

Dnia 05.10.2017 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe dotyczące uprawnień elektrycznych do 1kV. Szkolenie poruszyło zagadnienia z zakresu sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, które wytwarzają, przetwarzają bądź zużywają energię elektryczną. Uczestnicy nauczyli się min.: budowy i zastosowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, zasad przyłączania urządzeń, zasad prawidłowego tworzenia instalacji elektroenergetycznych, przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz przyłączania instalacji i urządzeń do sieci.

Szkolenie trwało 3 dni o łącznej liczbie 20h i zakończyło się 07.10.2017 r. Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo kwalifikacyjne.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY !!!

Nadal prowadzimy rekrutację do projektu i zapraszamy osoby chętne …..

Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym …

DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!!