Zapraszamy do udziału w projekcie ….

6 listopada 2017

Drodzy mieszkańcy powiatu chodzieskiego oraz wągrowieckiego, nadal trwa rekrutacja do projektu …

Jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi bądź osobami biernymi zawodowo ten projekt jest skierowany właśnie do Was !!!

 Zapewniamy kadrę doradców zawodowych oraz trenerów wysoce wyspecjalizowanych w zadaniach, które będą z Państwem przeprowadzać.

Pomogą oni Państwu w znalezieniu odpowiedniej ścieżki w życiu, pozwalającej z godnością żyć na własny rachunek.

W projekcie zapewniamy szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi, przystosowane do Państwa umiejętności i potrzeb.

Projekt zakłada również zorganizowanie dla 16 osób staży zawodowych.

Liczba miejsc jest ograniczona tak, więc prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie chęci udziału w naszym Projekcie.

 Z A P R A S Z A M Y !!!