Pierwsze warsztaty za nami

19 maja 2011

logo szkolenia (kopiowanie) (kopiowanie).jpgWczoraj tj. 18.05. br. zakończyły się warsztaty aktywizacji zawodowej, dla mieszkanek gminy Rogowo.

Tematyka zajęć, dotyczyła m.in. motywacji do działania, pewności siebie- wiary we własny możliwości. W trakcie zajęć rozmawiano  także o emocjach i stresie, odkrywano również swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje do wykonywania określonej pracy. Zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Między wykładowcą a uczestniczkami projektu „Mobilne mieszkanki gminy Rogowo”, nawiązała się nic przyjaźni.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego