Opis projektu

20 grudnia 2017

TYTUŁ PROJEKTU: „Pogodna Jesień Życia w Opolu”

OKRES REALIZACJI: 01.08.2017 – 31.12.2019

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmie wsparciem w ramach projektu 70 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów faktycznych.

Wsparciem objęte zostaną osoby zamieszkujące na terenie Opola