Lista rankingowa osób starających się o dotacje unijne

23 maja 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy przedkłada Państwu wstępną listę rankingową przed zatwierdzeniem w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach".

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PRZED ZATWIERDZENIEM

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

1.

Mariusz Kusyk

98

TAK

2.

Marcin Tomasz Oliwkowski

96

TAK

3.

Kamil Szymanowski

96

TAK

4.

Justyna Janowska

92

TAK

5.

Michał Kwiatkowski

92

TAK

6.

Dorota Czachorowska

91

TAK

7.

Emilia Kubiak

91

TAK

8.

Aurelia Jańczak

88

TAK

9.

Wojciech Sobek

86

TAK

10.

Antoni Legin

83,5

TAK

11.

Beata Jędrzejczak

76,5

TAK

12.

Marta Dominiak

68

TAK

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego