Szkolenia zawodowe

24 listopada 2017

Dzisiaj kończą się szkolenia zawodowe dla 14 uczestników z okolic Kleczewa. Trzy osoby z racji innego rodzaju urządzeń i/lub maszyn budowlanych, swoje szkolenia ukończyły szybciej. Cała grupa 17 osób w styczniu będzie zdawać egzamin potwierdzający nabycie kompetencji zawodowych. Egzamin przeprowadzać będzie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.